นายชาคร ฉิมจิ๋ว

จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

จบการศึกษาชั้นมัธยมต้นชั้นปีที่ 3 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ

จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายชั้นปีที่ 6 การศึกษานอกระบบอำเภอชะอำ

ติดต่อโทร 095-8478-123 , 095-403-8588

อีเมล : Chrkicbm@gmail.com

Facebook: Chakhon Chimchio


นายสิริพงศ์ เดชเพชร

จบการศึกษาชั้นมัธยมต้นชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง

จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายชั้นปีที่ 6 การศึกษานอกระบบอำเภอชะอำ

ติดต่อโทร 0909287087

อีเมล : chamod1234@gmail.com

Facebook: สิริพงศ์ เดชเพชร


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ